مجله تخصصی گروه پارامیس پارک

گروه پارامیس پارک P.P.G به واسطه حجم زیاد پروژه ها و گروه های تخصصی مختلف و شرکت ها و برند هایی که در آن مشغول فعالیت هستند و همچنین برنامه ها و اهداف کوتاه مدت و بلند مدت جهت اطلاع درون سازمانی و برون سازمانی شامل مشتریان محترم ، شهروندان ، گروه های حرفه ای ، هنری ، مهندسی و همچنین جهت تنویر افکار عمومی از اخبار و فعالیت های درون مجموعه احساس مسولیت نموده و از طریق انتشار مجله تخصصی به صورت فصلنامه به این امر مهم مبادرت مینماید.

پارامیس ۲۰۲۰ در یک  نگاه

در این شماره مجله پارامیس که در ژانویه ۲۰۲۱ منتشر شد به مباحث مختلفی پرداخته شده است از جمله در خصوص نقش هنر در معماری از طریق مصاحبه با برخی متخصصین معماری مبادرت شده است.

همچنین به معرفی هنر کلاسیک و نئو کلاسیک در معماری پرداخته شده است تا این مهم به صورت علمی و اصولی به آگاهی افراد علاقمندو مخاطبان مجموعه برسد.

از طرفی در این شماره ۳ پروژه از مجموعه کارهای گروه پارامیس پارک مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفته است.

برای آشنایی بیشتر مخاطبان و علاقمندان به مجموعه P.P.G  سه پروژه نیز از جهان معماری در مجله درج شده است.

در بخشی دیگر گزارشی از موضوع بسوی آینده پرداخته شده است.

از آنجا که از دیدگاه گروه پارامیس پارک حفظ آثار و ابنیه تاریخی اهمیت دارد به معرفی یکی از این آثار که باز زنده سازی و مرمت آن صورت گرفته پرداخته شده است.

در انتها به معرفی برخی برند هایی که گروه پارامیس پارک در پروژه های خود استفاده نموده که موجب آشنایی بیشتر مشتریان و علاقمندان مجموعه خواهد شد.

با ما در ارتباط با شید:

paramis park