شهرسازی

ساختمان اداری تجاری تاور در فرمانیه واقع در منطقه 1 شهر تهران واقع شده است. وجود خیابان لواسانی به دلیل ترافیک و حجم زیاد تردد در آن موقعیت مکانی خاصی را برای این بنا رقم زده است.
طراحی شیشه ای این ساختمان و ارتفاع آن ، این بنا را به بنایی متمایز و شاخص در بدنه اصلی خیابان تبدیل کرده است.
با توجه به موقعیت زمین و وضعیت ترافیکی خیابانی که پارامیس تاور در آن واقع شده است این ساختمان از ضریب اهمیت بالایی از نقطه نظری شهری برخوردار است.. ساختمان تاور ازمهمترین عناصر یاری رسان در خوانش فضای شهری و از عناصر مهم هویت بخش در منطقه فرمانیه بخصوص خیابان لواسانی است.
ساختمان تاور خود به تنهایی یک نشانه شهری قوی است که با طراحی مدرن خود به لحاظ سبک شناسی معماری و نور پردازی فوق العاده زیبا موجب تقویت خوانایی خیابان لواسانی شده است.
طراحی کم نظیر فضای ورودی ساختمان و لند اسکیپ این بنا بیشترین تاثیر را در ذهن رهگذران از لحاظ بصری و نشانه شناسی ثبت خواهد کرد و موجب پیدایش تصویری واضح در ذهن بینندگان این ساختمان به لحاظ المان شهری خواهد بود.


معماری – معماری داخلی

بناهاي بلند به عنوان يكي از نمادهاي پيشرفت علم و گاهي جلوه اي از توسعه جديد اقتصادي در فرآيند مدرنيزاسيون شهري نقش ايفا كرده و حضور آنها به عنوان نشانه در چشم انداز شهري اهميت ويژه اي دارد.
از اين رو در محور بلوار فرمانيه برج پاراميس فرمانيه با بدنه اي شيشه اي در ٢٣ طبقه اداري، تجاري و پاركينگ برنامه ريزي و طراحي شده و بر حداكثر شفافيت و چشم انداز از درون به بيرون متمركز است. با توجه به كشيدگي سايت در محور شمالي و جنوبي، توده بنا با يك عقب نشيني عمده از لبه جنوبي، در سمت شمال سايت جانمايي شده و موجب شكل گيري دو حياط دررسايت خود شده است. حياط جنوبي با طرحي متهورانه و شگفت انگيز به يك فضاي شهري و عمومي تبديل شده و حياط شمالي نقش فضايي خصوصي براي عملكرد تجاري و رستوران را بر عهده دارد.
ورودي فضاهاي اداري از خيابان فرعي برنامه ريزي شده است. فرم بنا از تداخل هندسي دو نيم قوس تشكيل شده و به لحاظ مورفولوژيك با برجهاي مسكوني دو قلوي فرمانيه كه در همسايگي خود دارد كاملا در تضاد است.
بنابراين معماري بنا با استايلي مدرن و نسبتا ميني مال با پوسته شيشه اي پروژه هر چه بيشتر بر عملكرد اداري بودن بنا تاكيد دارد.


سازه

با ما در ارتباط با شید:

paramis park