اطلاعات پروژه ارغوان


شهرسازی

ساختمان ارغوان در خیابان دیباجی شمالی واقع در کوهستان هشتم واقع شده است.
این منطقه به مرکزیت خیابان فرمانیه، از شمال با نیاوران، از شرق با خیابان پاسداران و اقدسیه، از غرب با دزاشیب و از جنوب در بخشی با بزرگراه صدر و در بخش دیگر با چیذر و بلوار اندرزگو همسایه است.
واقع شدن این ساختمان در منطقه ای مملو از ساختمانهای لوکس رقابت تنگاتنگی را جهت شاخص بودن در این جمع رقم زده است. از مهم ترین اهداف طراحی نماهای ساختمان، علاوه بر حفظ دوام و پایداری آن در برابر شرایط سخت آب و هوایی، زیبایی و جذابیت ظاهری و تطبیق کلی آن در سیستم بافت شهری می باشد؛ زیرا یک ساختمان به تنهایی هر چقدر هم که نمای زیبا و دلفریبی داشته باشد، در نهایت با ساختمان های مجاور خود است که مقایسه می شود. از این رو طراحی زمینه گرا از اصول مهم و تاثیرگذار در بافت کلی شهرها به شمار می آید. ساختمان ارغوان با طراحی نمای زیبا و الهام گرفته از معماری کلاسیک به عنوان یکی از ساختمانهای شاخص منطقه دیباجی شناحته میشود.
تعریف فضای پیش ورودی از طریق عقب نشینی و عناصر معماری همچون پله ، ستون و گلدانهای سبز چشم هر رهگذری را به خود جلب میکند و همین امر موجب زیبایی بصری خیابان کوهستان هشتم شده است.


معماری – معماری داخلی

در ساعت ۱۵:۳۲ بعداز ظهر 1۱۵ام جولای ۱۹۷۲مرگ #مدرنیسم در معماری اتفاق افتاد و بازگشت به ارزشهای #معماری تاریخی تحت عنوان معماری #پست مدرنیسم ، واکنشی بود به آن اتفاق!
بطوریکه خصوصیات فرهنگی اجتماعی، تاریخی و اقتصادی خط معماری پست مدرن را تعریف می کنند.
Modern Architecture died in St. Louis, Missouri, on July 15, 1972, at 3.32 p.m
به دنبال آن در دهه هفتاد تا اواخر دهه هشتاد شمسی رویکردهای نِئوکلاسیک و پست مدرنیستی درمعماری ایران شتاب گرفت که دلیل آن خلا هویت، خردگرایی صرف و روح سرد معماری مدرنیسم بود. از این رو میل به زیبایی و معنا در معماری و هنر، ذایقه مردم را به سمت تزیینات حداقلی از معماری تاریخی و کلاسیک با رویکردهای جدیدتر سوق میداد.
در این راستا گروه پارامیس پارک، پروژه پارامیس فرمانیه را در اواخر دهه هشتاد شمسی در پاسخ به میل و عطش جامعه به زیبایی شناسی تاریخی طراحی نمود و حاصل آن گونه ای از معماری پست مدرنیستی با الهام از #معماری کلاسیک بود.
این بنا دارای ورودی تشریفاتی عقب نشسته قوس دار با گیاهان سرزنده در دو طرف پلکان همراه با سنتوری و ستونهای کشیده و ظریف با تزیینات حداقلی است. نمای متقارن، تقسیم بندیهایی متناسب و پنجره قوسی در آخرین طبقه که حکایت از پنت هاوس فاخر آن دارد با یک قوس و خط آسمان آرام همگی با یک وحدت بیانی رویکردی پست مدرنیستی با الهام از هندسه و هنر معماری کلاسیک دارد.
طرح معماری پارامیس فرمانیه، بازتابی ساده از واقعیات آن روز با اشارات تاریخی قابل فهم برای مردم است که قصد داشت گرم و جذاب همراه با کیفیتی معنادار در بیرون و درون باشد.


سازه

با ما در ارتباط با شید:

paramis park