previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

طرح و توسعه

گروه پارامیس پارک به عنوان یک هلدینگ در دو بخش سرمایه گذاری و خدمات مهندسی در حوزه صنعت ساختمان کشور در شهر تهران فعال بوده و پروژه های متعددی را از طریق مشارکت و سرمایه گذاری ، به بهره برداری رسانده است.

این مجموعه با توجه به نظام مدیریت سلامت خود ، همواره مورد اعتماد جامعه بوده و در این مسیر دارای عملکرد موفقی بوده است.

در این راستا همواره توسعه و مشارکت در پروژه های مختلف را از اهداف و علاقمندی های خود اعلام میدارد و هر سال پروژه های مختلف را جهت سرمایه گذاری و مشارکت تعریف و تصویب می نماید.

گروه پارامیس پارک جهت توسعه فعالیت خود همکاری با سازمان ها ، نهاد ها و بخش های خصوصی را مد نظر دارد.
و از پیشنهاد مشارکت و سرمایه گذاری های مناسب استقبال می نماید.

فرم تماس جهت پیشنهاد مشارکت

participation form
First
Last

با ما در ارتباط با شید:

paramis park